Ett sätt att göra vår värld bättre

Miljö, Tips

Miljöpolicy – ett stöd för företag

Många företag jobbar idag aktivt med miljöfrågor, vilket både kunder och konsumenter efterfrågar. För att kunna jobba på ett strukturerat sätt kan företaget utforma en miljöpolicy, vilket innebär riktlinjer och vägledning till de anställda på företaget. Innehållet är både vardagliga åtgärder och större mål och visioner. En policy blir även ett enkelt sätt att visa upp sitt miljöarbete.

Vad innehåller en miljöpolicy?

Det är upp till varje företag att formulera vad som är aktuellt. Vanliga punkter är energiförbrukning, fler nätbaserade möten för att minska resor, miljöbilar/elbilar, återvinning och att ta hand om miljöfarligt avfall. Punkterna för ett mindre café kan vara fokuserade på sopsortering och ekologiska matvaror, och för ett större transportföretag blir kanske drivmedel och emballage en stor del av policyn.

Hjälp vid utformning av en policy

Klimat och miljö är verkligen ett stort och komplext ämne, och som småföretagare kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Men som tur är så finns det hjälp att få. Sveriges miljömål är en hemsida som bland annat drivs av Naturvårdsverket och Boverket. Det går även att köpa in tjänsten av företag som då skräddarsyr en policy för just den verksamheten det gäller. Klicka här för att läsa hur företaget Domino Sweden AB har utformat sin miljöpolicy.