Ett sätt att göra vår värld bättre

Miljö, Tips

Hållbar energi

När man pratar om att minska på energiförbrukningen och den hållbara energin, är det svårt att greppa möjligheten för den enskilda människan, att kunna påverka i någon större utsträckning. Men faktum är att vi kan alla påverka i någon grad.

green-energy-solution-images-hanging-on-a-rope

Genom att vara med och påverka energiförbrukningen på något sätt, har du gjort skillnad. Det finns många olika vägar att gå, för att ha någon form av verkan på hur omfattande förbrukningen är. Släck lampan när du lämnar rummet, sänk temperaturen inomhus med någon grad, släck av alla apparater helt när dom inte används och avfrosta frysen till exempel.

Står du inför valet av uppvärmning, finns det några bra val att välja mellan. Solen som energikälla är förmodligen den allra bästa. Dock fungerar inte den året runt på våra breddgrader, men rejäla energibesparingar görs, definitivt. Pellets är en annan, då inget ytterligare koldioxidutsläpp tillförs, alltså förbränningen av pellets, ger lika mycket koldioxid som trädet använt under livstiden.

Även när det gäller bilar och andra motordrivna fordon, kan valet falla på fordon med alternativa bränslen. Bio-bilar har länge legat i topp och de använder sig utav biobränsle för att drivas. På senare tid har el blivit allt mer användbart som drivmedel. Först och främst eftersom prestandan och laddnings möjligheterna har ökat när det gäller stora fordon som bilar.