Ett sätt att göra vår värld bättre

Miljö

Sopsortera

För de allra flesta är det en självklarhet att sopsortera. Det handlar om att värna om miljön och dessutom få mindre sopor på samma gång. Kompostera och sopsortera, är något som de flesta hushåll idag har möjlighet till.

trash

Ungefär 500 kilo sopor slängs per svensk och år, en helt galen siffra kan tyckas, men också sann. Med tanke på den enorma siffran, kan man så klart förstå att det slängs mer än vad som borde behövas. Eftersom vi sällan återvinner själva och reparerar trasiga saker i vårt slit och släng samhälle, så åker den trasiga lampskärmen i soporna, i stället för att den kläs om till exempel.

Genom att sortera ordentligt och minimera hushållssoporna, kan plast, papper, metall och glas, få en möjlighet till nytt liv. Återvunnen plast kan exempelvis bli bärkassar, flaskor, rör och marktäckningsfilm. Metallförpackningar är återvinningsbara hur många gånger som helst och sparar på så vis på resurser. Glasförpackningar är likt metallförpackningar, återvinningsbara hur många gånger som helst. Fördelarna för återvinning går att rada upp hur långt som helst.

Allt fler hushåll får möjligheten att separera sopor och matavfall. Har du dessutom sopsortering, blir soporna avsevärt mindre, då mat och sorteringsbara material inte längre slängs i soporna. Matavfallet  kan också komposteras, för den som har möjlighet till detta. Det finns till och med alternativ där den som bor i lägenhet, kan kompostera, förutsatt att det inte blir för stora kvantiteter avfall.